IN MEMORIAM: Slavko Kroča

>> středa 20. července 2011

LU PAN A DRAČÍ KRÁL
V této legendě Lu Pan, svatý patron tesařů, staví velkolepé sídlo. Požádal Dračího krále Východního moře, aby mu půjčil Dračí palác jako model pro jeho nový dům. Dračí král souhlasil a půjčil mu palác, ale pouze na dobu tří dnů. I kdyby Lu Pan pracoval dnem i nocí do konce určené lhůty, mohl by dokončit pouze základní konstrukci bez detailů a výzdoby.
Aby prodloužil lhůtu, vymyslel Lu Pan duchaplný plán: přibil palác pevně k zemi, aby ho Dračí král nemohl odnést zpět.
Třetí noc přišel vítr a déšť. Dračí král vyslal několik malých draků vedených krabím generálem a regimenty krevet a ryb, aby mu přinesli palác zpět. Protože však byl Dračí palác přibit, bylo celonoční úsilí vojáků neúspěšné.
Vodní armáda se snažila ze všech sil palác uvolnit. Malí draci se pokoušeli vypáčit kamenné pilíře ze země, ale palác se ani nehnul. Někteří vylezli na střechu, aby se obrátili o pomoc k nebi, ale žádná pomoc nepřicházela ani z nebe ani ze země. Za úsvitu rázem všichni malí draci zahynuli, neboť nevydrželi žár slunečních paprsků. Ráno Lu Pan uviděl, co se drakům stalo. Obrazy jejich těl se otiskly na pilíře právě v takové poloze, v jaké je zastihla smrt, a jejich těla byla roztroušena i po střechách. Náhle dostal Lu Pan inspiraci: jejich těla a otisky na průčelí paláce tvořily dokonalou a krásnou kompozici. Maloval draky takové, jací byli dříve, se vší jejich rázností a děsivou silou.
To je důvod, proč všechny čínské chrámy dodnes zdobí dračí obrazy, a dokonce i mořské vlny vyřezávané ze dřeva.
V čínských chrámech je často na jedné ze stěn vyřezán motiv kapra přeskakujícího přes dračí bránu. Toto vyobrazení má podle lidové víry Číňanů působit jako mocná ochrana před ohněm, neboť drak je spojen s vodou a má moc ji ovládat. Tyto lidové příběhy a legendy vzniklé v průběhu let jsou přirozeným projevem kolektivní kulturní imaginace Číňanů.
Může nás překvapit, že vynalézavý a silný mořský Dračí král byl oklamán Lu Panem. I opice Sun-Wukchung podvedla Dračího krále v klasickém románu „Cesta na západ“. To dokazuje, že drak je stále jen zvíře; a pro Číňany zvířata existují, aby sloužila lidem. Proto lidé mohou draky krotit.
Legendy říkají, že Žlutý císař jezdil ve voze taženém draky, a příběhy také vyprávějí o Dračím mistrovi, který choval draky během vlády legendárního panovníka Šun. V době Kchung-ťia (za dynastie Sia) obdržel Liou-lej titul Císařský dračí mistr, krotitel draků pro císařské vozy. Kchung-ťia dokonce jedl dračí maso, které prý bylo tak chutné, že vynikalo nad maso hovězí či skopové.

DRAK V ALCHYMII
V alchymii je drak jistě tím nejstarším výtvarným symbolem, o němž existují dochované zmínky. V díle Codex Marcianus se objevuje jako Uroboros (požírač ocasu) s nápisem „Vše v jednom“ (Jedno ve všem). Alchymisté pokaždé opakují, že „dílo“ pochází z Jedna a znovu se k Jednu navrací. To v jistém smyslu představuje kruhový pohyb podobající se drakovi, jenž požírá vlastní ocas. Kvůli tomu se „opus“ (dílo) často nazývá „CIRCULARE“ (kruhové) nebo „ROTA“ (kolo). Drak je v tomto případě „materia prima“, je to Merkur, který stojí na počátku a na konci díla, nebo jak říká C. G. Jung: „...jako drak požírá sebe sama, jako drak umírá a jako lapis se znovu vzkřísí.“ Tento významný alchymistický symbol se odvozuje od gnostické představy hada Urobora, jenž se, jak je již uvedeno, transformoval v alchymistického draka.
Merkur je římský bůh, známý jako posel bohů, bůh cestovatelů a konečně i jako průvodce duší do podzemního světa a zpět. Jeho řeckou obdobou je bůh Hermés s podobnými symbolickými úlohami. V jistém smyslu je sjednotitelem podsvětního a duchovního světa. V olympském období řecké mytologie má Hermés symbolické vlastnosti ptáka a zároveň se k nim připojuje chtonická přirozenost hada, což jsou symboly nebe a podsvětí. Jeho hůl získává křídla nad dvěma hady a stává se z ní caduceus neboli okřídlená hůl Merkurova a samotný bůh se stává „létajícím bohem“ s okřídleným kloboukem a sandály.

DRAK A ASTROLOGIE
Čínská astrologie je komplexní disciplína a používá dvanáctiroční cyklus, v rámci něhož se střídají zodiakální znamení, obdobně jako v západní astrologii. V kombinaci s pěti elementy se dosahuje šedesátiletého cyklu, jenž se po uplynutí znovu opakuje.
Drak je páté znamení čínského zvěrokruhu, patří ke třetímu měsíci lunárního kalendáře a je spojen s časovým intervalem mezi 7. a 9. hodinou ranní. Také znamená pohyb energie jang, blesk a hřmění, růst stromů a rostlin. Drak je chápán jako nejvyšší, vznešená magická bytost a kořen všech žijících věcí. Pro příklad můžeme uvést několik „dračích roků“ v kombinaci s pěti elementy: 1904 (element dřevo), 1916 (oheň), 1928 (země), 1940 (kov), 1952 (voda), 1964 (dřevo), 1976 (oheň), 1988 (země), 2000 (kov), 2012 (voda).
Drak s elementem dřevo: Drak s elementem dřevo je tvůrčí a zvídavá osobnost. Je schopen aplikovat nové ideje, což je odrazem jeho myšlení, které je především logické. Tato schopnost mu umožňuje ukrýt převahu, a pokud je to ku prospěchu věci, je ochoten činit kompromisy. Neusiluje o to, aby byl středem pozornosti, jako ostatní draci. Je velmi tichý, upřímný, a pokud je napaden, je velmi odvážný. Je ambiciózní, ačkoli si nepřeje obtěžovat své okolí.
Drak s elementem oheň: Velmi extrovertní a soutěživý drak. Má vysoké nároky na ostatní a někdy vystupuje poněkud tvrdě. Jeho kritiky jsou subjektivní a ve svém okolí dokáže získat značnou podporu pro své ideje. Nenasytná osobní ctižádost ho činí popudlivým a nesnášenlivým. Je to osoba, která potřebuje učitele, aby ji naučil pokoře a komunikaci s lidmi.
Drak s elementem země: Tento drak je klidný a často rozjímá. Má rozumný přístup k problémům a ve vedení ostatních neprojevuje tyranské sklony. Často se mu dostává uznání od ostatních, i když ne vždy s ním souhlasí. Není výbušný, ale vyžaduje respekt. Je diplomatický a dobře se s ním spolupracuje. Pečlivě plánuje, aby dosáhl svých cílů.
Drak s elementem kov: Je to drak s nejsilnější vůlí. Je neústupným a neochvějným bojovníkem. Nedává na pocity jiných, což z něj může udělat nemilosrdnou osobu s autoritativními rysy, která ničí důležité vztahy. Odmítá přijmout nezdar, a pokud nezíská podporu okolí, jde za svým cílem sám. To ho nakonec vždy dovede k úspěchu.
Drak s elementem voda: Je méně sobecký a tvrdohlavý než ostatní draci. Je dost plachý a netouží po moci. Dokáže překonat porážku a přitom nikoho neobviňuje. Je dobrým zprostředkovatelem, neboť dobře ví, kdy použít nátlak. Má sklon k přílišnému optimismu a potřebuje se neustále učit, jak se vzdát toho, co je nemožné, ve prospěch toho, co má skutečnou hodnotu.
 Charakterové vlastnosti: Osoba narozená ve znamení draka si je jista sama sebou. Často je impulzivní, což má za následek to, že ne vždy naslouchá ostatním. Obecně řečeno je to perfekcionista a sám si klade vysoké cíle. I když je silný a rozhodný, není lstivý a také není ochoten manipulovat ostatními. Odmítá podvody a snaží se odstranit všechny překážky, aby dosáhl úspěchu.

DRAK A NUMEROLOGIE
Různorodost, s níž se v Číně u draka setkáváme, je nejčastěji vyjadřována číslem 9. Např. dračí podoba složená z 9 různých zvířat, 9 dračích synů, 9 základních typů draků... Tato číslice má nejvyšší hodnotu, označuje konec jednoho cyklu a návrat k jednotě. Je to jangové číslo a v tomto případě symbolizuje mužskou sílu a ráznost.

ZÁVĚR
Uvedené příklady legend a mýtů nás zavedly do světa přinejmenším podivuhodného, do světa, jenž prostřednictvím vyprávění ukazuje draka jako nejrozšířenější symbol v lidských dějinách. Na světě téměř neexistuje místo, kde by se nevyskytovaly některé verze dračích příběhů. Popularita, jíž se drak těší, nepatří pouze dávné minulosti, ale trvá do současnosti. Umělci se stále inspirují četnými legendami o dracích a vytvářejí další obrazy, sochy či básně; stačí uvést např. Tolkienova Šmaka z příběhu o hobitech. Drak se tedy o svou budoucnost obávat nemusí.
Slavko Kroča

0 komentářů:

Blogger

Nová Akropolis

Datum

23.09.2010