KNIŽNÍ NOVINKY!

>> úterý 5. června 2012

Drak

Symbolismus a mytologie

Chceme představit další novinku, která vyšla nyní v květnu. Je to jedinečná kniha na českém trhu, která se zabývá velmi důkladně a podrobně přitažlivým tématem draků ve všech jejich podobách.
Zavede vás do úžasného světa příběhů, legend a mýtů o dracích, jejichž obrovité stopy a závan ohnivého dechu nacházíme po celém světě. Doprovázena bohatými ilustracemi představí symbolismus draka na Východě, kde je vnímán jako pramen života a štěstí, a také v západní kultuře, v níž jej můžeme spatřit spíše jako ztělesnění chaosu a nezkrocených sil. Ale nebylo tomu tak vždy. Autor díky srovnání bohatého mytologického materiálu poukáže na společné symboly a charakteristiky sahající do hlubin časů a současně čtenáři nabídne desítky poutavých příběhů, které nás zavedou do jednotlivých zemí od Číny a Japonska přes Egypt až do Evropy a dýchnou na nás vždy jejich jedinečným geniem loci.

Read more...

Blogger

Nová Akropolis

Datum

23.09.2010