>> pátek 25. června 2010

ŘÍKAJÍ, ŽE FILOZOFIE…

je těžká... není to pravda!
je jen pro některé... není to pravda!
není užitečná... není to pravda!

FILOZOFIE JE SNADNÁ,
protože je přirozená jako dýchání

FILOZOFIE JE PRO VŠECHNY,
protože všichni se tážeme „proč“

FILOZOFIE JE UŽITEČNÁ,
protože pomáhá najít potřebné odpovědi

Filozofie je jednoduchá a konkrétní!

Kdo jsem? 

Já a já jsem...
Já a mé masky
Má osobnost
Můj styl života
Co cítím, co si myslím, co dělám
Mé hranice a má ohraničení
Štěstí

S kým žiji?
Já a ostatní...
Soužití lidi
Solidarita
Vzdělání a výchova
Typologie lidí: pochopit je, abych pochopil sebe
Poznat ostatní
Poznat sám sebe

Kde jsem?
Já a Příroda...
Žít v harmonii s přírodou
Země jako matka
Aktivní ekologie: způsob života


Odkud přicházím, kam jdu?
Já a čas...
Léta mého života
Léta lidstva
Zákony života
Mýty včerejška a mýty dneška
Má evoluce
Výchozí bod a cílový bod

Nová Akropolis nenavrhuje studovat filozofii, nýbrž žít filozofii
Filozofie promlouvá jasnými myšlenkami a jednoduchým jazykem
Filozofie pro život ...pro odpovědi na věčné otázky

Žít filozofii poskytuje globální vizi života,
rozvíjí schopnosti každého a umožňuje žít v souladu s přírodou,
s úctou k vlastnímu národu, náboženství,
společenskému postavení.


Nová Akropolis
na Facebooku

Read more...

Blogger

Nová Akropolis

Datum

23.09.2010