Cíle Nové Akropolis

>> pátek 12. března 2010

1. Sjednocovat lidi všech vyznání, ras a společenských postavení prostřednictvím ideálu universálního bratrství.
2. Podporovat globální vizi pomocí srovnávacího studia filozofie, věd, náboženství a umění.
3. Rozvíjet schopnosti člověka, aby se mohl zapojit do přírody a žít podle charakteristik své vlastní osobnosti.

Nová Akropolis
na Facebooku

Read more...

Lidské hodnoty
Nová Akropolis
na Facebooku

Read more...

Blogger

Nová Akropolis

Datum

23.09.2010