Jung, psychologie osobnosti

>> úterý 3. května 2016

Carl Gustav Jung je jednou z nejvýraznějších osobností moderní psychologie. Poté, co si uvědomil ohraničení psychoanalýzy, kterou jako léčebnou metodu využíval jeho učitel a přítel Sigmund Freud, formuloval na základě svého zkoumání a práce lékaře a psychoterapeuta svou vlastní teorii, na níž založil tzv. analytickou psychologii. Zkušenost ho přivedla k přesvědčení, že svět duše je stejně skutečný jako ten hmotný a že kromě prožitků v bdělém stavu může člověk využít i nevědomé elementy, jako jsou sny či archetypální obsahy mýtů. Toto poznání je pak možné využít nejen k léčení nemocí duše, ale také k neméně důležitému procesu, kterým je sebepoznání a osobní rozvoj. Jung rozvinul možnosti práce s nevědomím a upozornil také na nebezpečí vyplývající z oddělení psychického světa od racionalisticky chápané skutečnosti. Pokusil se tím vytvořit mosty mezi světy, které se do té doby zdály neslučitelné. Vydejme se spolu alespoň kousek cesty za poznáním duše, kterou nám Carl Gustav Jung ukázal.

Read more...

Tajemství katedrál

Mnohé z nás přitahují a fascinují gotické katedrály. Obdivujeme jejich krásu a ladnost, lehkost, se kterou se vzpínají k nebi, a když do nich vstoupíme, cítíme, jak se nám napřimují záda, prohlubuje dýchání a my se spolu s katedrálou přibližujeme nebi. Katedrály jsou posvátným prostorem umožňujícím nám odhalit velikost, která se v nás skrývá. Umožní nám prožít, kým bychom mohli být, pokud své nitro necháme prostoupit dobrem, krásou a spravedlností. Jsou to stavby s dokonalou formou, která je zároveň syntézou moudrosti lidí hledajících velikost ducha a pochopení harmonie univerza. Objevují se zdánlivě bez historických kořenů jako protiklad románské architektury, která člověku dávala prožít jeho nepatrnost. Jsou matematicky a technicky dokonalé a zároveň v sobě obsahují komplexní symbolismus, se kterým se můžeme seznámit například prostřednictvím alchymie a astrologie. Jsou zhmotnělým průsečíkem makrokosmu a mikrokosmu, světa a člověka, a jako takové se mohou stát branou do nebe pro ty, kteří jim porozumí. 
Zveme Vás na přednášku!

Read more...

Věda a reinkarnace

Smrt je záhadou, tím, co mnohé z nás děsí. Není však stejně velkou záhadou i život? Od nepaměti lidé hledali a nacházeli odpovědi na otázky života a smrti, odpovědi, které nejsou ani jednoduché, ani jednoznačné. Většina vždy věřila, že život není omezen na existenci v těle. Mnozí z těch, pro které život nekončil smrtí, jej vždy chápali jako cestu, skrze niž poznáváme sebe sama, svou podstatu, abychom se tak prostřednictvím putování fyzickými životy znovu sblížili s počátkem všech věcí, ať už jej nazýváme Bůh, Stvořitel, Jedno… Tento způsob chápání Života nazývaný reinkarnace je součástí dějin lidstva, a proto stojí za to věnovat mu pozornost i dnes. Na teorii reinkarnace se podíváme nejen z pohledu tradice, ale i z pohledu moderní psychologie. 
Zveme Vás na přednášku... www.akropolis.cz

Read more...

KNIŽNÍ NOVINKA !

Živá moudrost starého Egypta
EDICE SOFIA
Živá moudrost
starověkého Egypta

Christian Jacq
Autor nám v knize představuje nejkrásnější egyptské texty, které nás pobízejí k tomu, abychom se ponořili do věčného mystéria starověkého Egypta. Můžeme v nich najít nejen starodávné poznání, ale především svůj vlastní pramen energie stejně jako i vnitřní klid a harmonii tváří v tvář nepokoji dnešního světa. Neboť, jak Christian Jacq říká, Egypt není minulostí, on je svým systémem hodnot modelem pro budoucnost.

Read more...

ETAPY A CYKLY V LIDSKÉM ŽIVOTĚ

>> sobota 26. prosince 2015

Zveme vás na přednášku:

 Zajímají vás etapy, kterými procházíme ve svém životě, a jejich charakteristiky? Zajímá vás vliv přirozených cyklů v životě na to, co a jak prožíváme, a jak tyto cykly můžeme ovlivnit? Přijďte poznat lépe sebe sama a odhalit možnosti, jak se aktivněji postavit k sobě samým a k tomu, jak žijeme.

Read more...

KNIŽNÍ NOVINKA !

>> úterý 15. prosince 2015

Edice LOTOS
Poznej lépe sebe sama
Delia S. Guzmán

Dílo nás zavede do našeho nitra a umožní nám odhalit místa temnější i zářivější, abychom více porozuměli sami sobě i ostatním. V zamyšleních lze najít mnohá řešení problémů, se kterými se každodenně setkáváme, a můžeme je tedy použít i jako nástroje k poznání sebe sama. Autorka nám s citlivým filozofickým přístupem velmi obratně předkládá hluboké poznání nás samotných a nastavuje nám tak zrcadlo, ve kterém lze rozpoznat odraz možností, které nám život přináší.

Read more...

KNIŽNÍ NOVINKA!

>> sobota 7. listopadu 2015


Edice LOTOS
Filozofie pro duši
Slavica Kroča, Slavko Kroča

Soubor filozofických esejí jistě povzbudí k dalšímu zkoumání každého, kdo hledá odpovědi na věčné otázky nejen ve vnějším světě, ale především v sobě samém. Zajímavá zamyšlení se dotýkají velkých idejí, smyslu naší existence i našeho vztahu k přírodě, stejně jako každodenních událostí, se kterými se současný člověk setkává v důsledku módních trendů a moderních technologií. Je pro dnešního člověka filozofie užitečná? Jaký význam má dobrovolnická práce pro náš svět? Jak vyhodnocujeme informace, které nás zahlcují z médií? Má hrdinství a rytířství místo v našich životech? Kniha se snaží nastínit odpovědi na tyto a mnohé další otázky a její autoři čerpají z 30 let zkušeností práce ve filozofické škole Nová Akropolis, jejímž cílem je obnovení tradičního pojetí filozofie, která nikdy nebyla jen teoretickou vědou.

Read more...

ERICH FROMM, UMĚNÍ MILOVAT

>> úterý 3. listopadu 2015


Erich Fromm se zabýval bolavou duší moderního člověka a hledal cesty, jak ji uzdravit. Inspiroval se u znalců duše od starověku až po současnost. Jako jednu z nejdůležitějších vlastností člověka, a zároveň obvykle málo rozvinutou, považoval schopnost milovat. Bez lásky není možné mít zdravou duši a prožít šťastný život. Na přednášce s Erichem Frommem odhalíme, že se skutečným uměním milovat se nerodíme, ale že se jej musíme učit, a také si ukážeme cesty, jak tohoto umění spokojeného života dosáhnout. Srdečně vás zveme na přednášku!

Read more...

Mysterické divadlo

>> neděle 4. října 2015

Přednáška spojená s divadelní dílnou nás přenese do časů, kdy divadlo nebylo pouze zábavou, ale sloužilo hercům i divákům především k tomu, aby očistili své nitro, setkali se se svým vyšším „Já“ a nalezli lépe své místo ve složitém světě. Svůj význam mělo divadlo i ze společenského hlediska, neboť lidem umožňovalo společně prožívat specifické emoce a city, projít stejnou katarzí, ujasnit si vztah mezi světem lidským a božským a sjednotit se s řádem, kterým je svět řízen. Divadlo tak bylo i velkou školou života.
Pojďte s námi poodhalit oponu mysterického divadla a vyzkoušet si několik technik, bez kterých se herec neobejde a které nám i v běžném životě mohou pomoci k tomu, abychom snáze přenášeli své myšlenky a city.


Read more...

KNIŽNÍ NOVINKA!

>> pátek 21. listopadu 2014

Edice LOTOS
Co děláme srdcem a myslí?
Delia S. Guzmán

Kniha nám jedinečným, hlubokým a současně velmi jasným způsobem pomáhá v situacích, když se nacházíme rozpolceni mezi našimi city a rozumem. Předává nám autorčiny bohaté životní zkušenosti jak nalézt harmonii a zdraví i na těchto jemnějších úrovních, jak dobýt štěstí a jak využít sílu a bohatství naší mysli.

Smysl života
Pokud se nedokážeme zastavit uprostřed každodenních starostí, abychom pronikli hlouběji do smyslu života, nic nám nezaručí, že nás naše rozjímání někam povedou, ani si nebudeme jsme jisti tím, že naše přemýšlení, ať jakkoli prospěšná, nebudou pouze pokusem vidět životní zkušenosti z jisté perspektivy. Pokud však máme průvodce, kterého nám poskytl někdo, kdo již prošel úspěšně tímto životním procesem, výsledky mohou být zcela odlišné.
Někdy v našem zmatku potřebujeme vědět, proč nám unikají mezi prsty výsledky, které hledáme, nebo proč neumíme vysvětlit rozpory, které nás trápí, když nás drásají v nitru, když pociťujeme, že city nás unášejí jedním směrem a rozum jiným. Někdy považujeme za samozřejmost významy velkých slov, která pojmenovávají naše vitální zkušenosti jako štěstí nebo úspěch, abychom překvapivě skončili zklamaní, protože byly pouze přeludem, a za ním nebylo nic. Naše autorka, vědoma si této skutečnosti, nám pomáhá rozluštit nejuniverzálnější významy a prostřednictvím nich nás vede k tušení toho, co by mohlo být smyslem života a věcí. A činí tak s výtečnou jemností, zároveň s úctou a povzbuzováním začínajícího dialogu s naším vnitřním bytím, který, jak se zdá, vzniká právě tím, že začneme listovat stránkami jejího díla.

Read more...

Blogger

Nová Akropolis

Datum

23.09.2010