Giordano Bruno – Homo Universalis

>> úterý 29. ledna 2013


Několik citátů z děl Giordana Bruna 

„Lepší je hrdinská smrt, než nedůstojný a bezcenný triumf.“
„Kapka vydlabává kámen nepadajíc dvakrát, ale často. Také člověk se nestává moudrým čta dvakrát, ale často.“
„Vinu nenese světlo, nýbrž oči. Čím krásnější a úžasnější je slunce samo o sobě, tím protivnější a škodlivější je očím nočních sov.“ 
(O příčině, principu a jednom)
„Nad všemi věcmi je pravda. Neboť ona je jednotou, která vše ovládá a nejvyšším dobrem, které má přednost před všemi věcmi. Protože Jedno je jsoucí, dobré a pravé – a pravé, jsoucí a dobré je jedno a totéž.“ 
(Vyhnání vítězné bestie)
„Pravá filozofie otevírá smysly, uspokojuje mysl, rozšiřuje obzory a vede člověka k pravé blaženosti, do jaké míry je jí při své pozemské povaze schopen. Osvobozuje od neklidných starostí o zábavy a rozkoše, od tísnivé bolesti, dává schopnost těšit se dobru v současnosti bez nadějí či strachu z budoucnosti.“ 
(O nekonečnu,  veškerenstvu a světech)
Zveme Vás na přednášku!

„Nádherné touhy rozprostřu perutě!
Čím výše je vzduch poryv zved,
tím volnější měl být by jejich hrdý let,
a světem pohrdajíc, vznesly by se vzhůru.

Jen si mne srovnávejte s Ikarem,
svá křídla rozvinu tím výše,
tuše snad, že jednou zřítím se na tuto zem,
však dosáhne té smrti ten, kdo dýše?!

I srdce táže se mne s obavami:
´Kam letíš, zbloudilče? Běda, běda!
Po pýše pád, ten zastavit se nedá!´
Volaje z výšky, strachem ze smrti jsem zhrd!
Budiž ti přána ušlechtilá smrt!“

0 komentářů:

Blogger

Nová Akropolis

Datum

23.09.2010