OSUD A ŠTĚSTÍ

>> sobota 15. prosince 2012


Život je velmi pestrý a někdy napíše příběhy, které vypadají neuvěřitelně a štěstí v nich chodí ruku v ruce s osudem. Děj jednoho takového příběhu se odehrává v Anglii.
Jmenoval se Fleming a byl to chudý skotský rolník. Jednou, když se snažil vydělat pro rodinu na živobytí, uslyšel volání o pomoc z nedaleké bažiny. Zahodil nářadí a běžel k močálu. Tam našel vyděšeného kluka po pás v černém bahně, jak křičí a snaží se dostat ven. Rolník osvobodil mladíka a zachránil ho tak před pomalou a úděsnou smrtí.
Další den u Skotovy zahrádky zastavil luxusní vůz. Vystoupil z něho elegantně oblečený šlechtic a představil se jako otec chlapce, kterého rolník Fleming zachránil.
„Chci se s vámi vyrovnat,“ řekl šlechtic, „zachránil jste život mému synovi“.
„Ne, nemohu přijmout peníze za to, co jsem udělal,“ odvětil skotský rolník a odmítl nabídku.
V tu chvíli se ve dveřích objevil rolníkův syn. „To je váš syn?“ zeptal se šlechtic. „Ano,“ odvětil rolník s hrdostí. „Udělám vám nabídku,“ řekl šlechtic, „dovolte, abych mu poskytl stejnou úroveň vzdělání, jaké se dostane mému synovi. Pokud je mladík aspoň trochu po otci, určitě z něho vyroste muž, na kterého budeme oba pyšní.“ A tak se stalo.
Syn rolníka Fleminga chodil do nejlepších škol, promoval na lékařské fakultě St. Mary’s Hospital Medical School v Londýně, a posléze dosáhl světového věhlasu jako vynálezce penicilinu – Sir Alexander Fleming.
Po letech šlechticův syn, který byl zachráněn z močálu, dostal zápal plic. Co mu zachránilo život tentokrát? Penicilin.
Ten šlechtic se jmenoval Lord Randolph Churchill. A jeho syn? Sir Winston Churchill.
Ačkoliv je tento příběh možná zčásti smyšlený, vypráví o mnohokrát vyzkoušené pravdě:
„Štěstí přeje připraveným.“

0 komentářů:

Blogger

Nová Akropolis

Datum

23.09.2010