CARL GUSTAV JUNG

>> sobota 25. srpna 2012

C. G. Jung byl švýcarský psychiatr, analytický psycholog a psychoterapeut.

Vědec a filosof, jehož zájmy pronikly do mnoha oblastí lidského působení. Otevřel nový pohled na lidskou duši a rozšířil její schopnosti, které vycházejí z temných hloubek osobnosti, ale mohou také dosáhnout zářivého nebe. Psychický svět pokládal za stejně skutečný jako svět fyzický. Povznesl vědu o duši na úroveň vědy o otázkách lidské existence a pravdách samotného bytí.
Narodil se v červenci roku 1875 v Kesswilu u Bodamského jezera v rodině evangelického faráře. Od mládí ho přitahovalo zkoumání a odhalování tajemství. Začal studovat medicínu a jako specializaci si vybral psychiatrii právě proto, že se zabývala přímo nemocemi duše. V roce 1900 nastoupil na Neuropsychiatrickou kliniku v Curychu, kde založil oddělení experimentální psychologie.
Významnou roli v jeho životní cestě hrál jiný psycholog, známý Sigmund Freud. Jeho dílo začal zkoumat již na lékařské fakultě a později se s ním začal i pravidelně stýkat. Brzy však mezi nimi došlo k názorovým neshodám a nakonec Jung cestu Sigmunda Freuda opustil.
C. G. Jung nepřestával zkoumat a studovat, zabýval se studiem spiritistických médií, hypnózou, výkladem snů. studoval gnostické a alchymistické texty, kabalistickou tradici, Tibetskou knihu mrtvých. Za poznáním také cestoval po světě; navštívil Severní Afriku, Jižní Ameriku, navazoval kontakty s místními obyvateli a zkoumal jejich zkušenosti z oblasti psýchy.
Na všech těchto vědomostech postavil svoje učení, díky kterému pronikal do nitra člověka  a pomáhal ostatním aby lépe poznali sebe sama a mohli tak porozumět více svému životu i celému světu.

Učení
Vědomí a nevědomí
Definoval centrum vědomí Já, vědomí samotné, podvědomí a nevědomí, různé části našeho nitra, z nichž některé dobře známe, některé jsou nám neznámé, ale všechny ovlivňují náš život.
Základními funkcemi vědomí jsou myšlení, cítění, intuice a vnímání. Myšlení se snaží porozumět skutečnostem, cítění se řídí tím, co se nám líbí a nelíbí, intuice chápe souvislosti, vnímání je prací našich smyslů.

Archetypy
Jung je definoval jako vzory chování a jednání, které sídlí v nevědomí. Jsou společné celému lidstvu, a proto se lidé chovají stejně v určitých situacích, vytvářejí podobně vztahy mezi určitými lidmi. Jung je nacházel v mytologiích, pohádkách a náboženských tradicích všech národů.

Individuace
Podle Junga je to cesta sebeuskutečnění, uskutečnění svého bytostného Já. To se nachází mezi vědomím a nevědomím, takže tato cesta umožňuje poznat a ovládat obě části člověka.
Jungovská nauka přesahuje hranice pouhé psychologie. Chce najít lék na nemoci současného světa, na utrpení moderního člověka ztraceného ve zmatku vnitřním i vnějším. Chce vytvářet lidi upřímné, sebejisté, kteří se nebojí závazků a odpovědnostem vůči světu.
Termín přednášek na: www.akropolis.cz.

0 komentářů:

Blogger

Nová Akropolis

Datum

23.09.2010