Nemoc jako zkušenost

>> neděle 17. června 2012

Nejčastější přání, které dáváme i dostáváme je „hodně zdraví a štěstí“… Uvědomujeme si, že tyto termíny spolu velmi úzce souvisí? Víme ale, že zdraví je mnohem více v našich rukách než si myslíme? Víme, jak pečovat o své zdraví? Víme, co je zdraví?
Světová zdravotnická organizace definuje zdraví takto: „Zdraví není jen absence nemoci či poruchy, ale je to komplexní stav tělesné, duševní i sociální pohody, zdraví je fyzické, psychické a sociální prospívání (blaho).“ Současné lidstvo tedy dochází k poznání, které bylo v dávných dobách samozřejmostí. Jednoduše řečeno, vše se vším souvisí.
Pokud je zdraví stavem harmonie a rovnováhy, je jisté, že zahrnuje všechny úrovně člověka. Dle řeckých představ o světě a člověku šlo o tři úrovně: fyzickou, psychickou a duchovní.
Nedostatek harmonie a souladu se projevuje jako nemoc. Jejím signálem je často bolest, která nás upozorní, že něco není v pořádku, že musíme „zasáhnout“ tak, abychom odstranili příčiny, které by mohly vést k nemoci. Tyto příčiny nejsou vždy viditelné a nepatří pouze do oblasti fyzické. Proto se mluví o psychosomatickém původu nemocí. Často pochází se světa psychiky, kam náleží svět mentální, myšlenkový a svět zahrnující emoce, touhy, vášně a city člověka.
Rychlost současné doby a nápor požadavků společnosti na jedince často vedou ke stavům únavy, stresu, depresí, a pokud se přidají nevyřešené situace a problémy, egoismus, neznalost zákonů přírody, životní styl bez schopnosti najít si čas pro sebe i pro druhé,… tyto skutečnosti se pravděpodobně projeví jako nemoc.
Rozloučíme se slovy Paracelsa: „ Nejlepší lék na všechny nemoci je silná mysl prozářená vnitřním světlem moudrosti, jež pochází od boha.“
Termín přednášek na http://www.akropolis.cz/.

0 komentářů:

Blogger

Nová Akropolis

Datum

23.09.2010