100 Filozofů – 015 – Demokritos

>> středa 22. září 2010

Filozof patnáctý:
Demokritos, cca 460-370 př. n. l.
Norimberská kronika, 1493

Narodil se v Abdérách podle různých verzí v roce 460 nebo 456 př. n. l. a pravděpodobně žil do roku 370 př. n. l. Pocházel z velmi bohaté a mocné rodiny, a když zemřel jeho otec, zdědil obrovský majetek. Některé knihy se zmiňují o částce 100 talentů, což jsou peníze, které utratil na cestách po Egyptě, Indii a současné Etiopii, Persii atd.

Ví se, že navštěvoval Leukippovy přednášky a zcela přejal jeho doktrínu. Pravděpodobně díky tomu, že většinu svého života strávil cestováním a učením, nakonec řekl, že vlastí člověka, pokud je to člověk racionální, pokud je to člověk filosofický, je Svět; a že on za mnohem důležitější považuje dobytí Pravdy než nějaké země.

Zdá se, že jej tolik cest úplně vyčerpalo, a proto se uchýlil do Athén, aby zde skromně žil. V této době mnoho psal. Když už byl starý, vrátil se do Abdér a říká se, že při jedné příležitosti svým spoluobčanům veřejně předčítal ze svého díla nazvaného Velký Svět, což mělo tak velký vliv, že městská vláda považovala za vhodné vrátit mu 100 talentů, které utratil, s prohlášením, že má velkou cenu navrátit jmění člověku, který ho použil, aby shromáždil takové vědomosti.

Démokritos je obvykle zařazován mezi atomistické a mechanistické filosofy, neboť celou Přírodu pojímá mechanistickým způsobem. Tzn. že atomy se neodvolatelným a mechanickým způsobem neustále slučují a rozdělují. Kromě toho je třeba mít na zřeteli, že termíny „mechanistický“ a „atomista“, tak jak je chápeme dnes, se nepoužívaly. Když se dnes mluví o něčem mechanickém, míní se tím něco hmotného a bez inteligentního projevu, tzn. stroj. Přesto když řecký filosof, a zvláště předsókratovec, mluvil o mechanice Přírody, mínil tím Zákon Přírody. Onen Zákon, který se projevuje dokonalým mechanismem, jenž se nikdy nezastavuje a nemá poruchy.

Uznáme-li Démokrita jako atomistu, je třeba vědět, že jeho atom nepopírá Ens, nýbrž je poslední hmotnou částicí, kterou jsme schopni vnímat u tohoto Ens, které je Vším a Absolutem. Říká, že se atomy pohybují vířivě a splétají se do různých forem vytvářejíce předměty, že atomy jsou krystalizací Ens, což není materialistické učení, nýbrž opět se jedná o duch a jeho krystalizaci ve hmotě. Smysly vnímají sekundární kvality a slouží nám pouze k vytváření názorů. Atomy se pohybují na základě vlastních charakteristik, protože hledají konečnou rovnováhu. Dobro a zlo nelze hledat vně, nýbrž že se kořen obojího nachází uvnitř jednotlivce. Abychom pochopili tato pojetí, která se projevují ve Svět, je třeba je začít chápat uvnitř sebe sama.

„V Mudrcovi se musí nacházet neochvějnost, klid, ovládání sebe sama.“
 „Největší potěšení spočívá v rozjímání o kráse.“
 „Celá země může být obydlím pro moudrého člověka, neboť celý svět je vlastí ušlechtilé duše.“


Nová Akropolis
na Facebooku

0 komentářů:

Blogger

Nová Akropolis

Datum

23.09.2010