Tajemství štěstí

>> úterý 3. července 2012

Je štěstí záhadou našeho života?
Tajemství štěstí se lidé pokouší odhalit odjakživa. Štěstí je životním ideálem mnoha lidí. Všichni by chtěli být šťastní. Mnozí svoje chvilky štěstí skutečně prožívají. Ale často stejně rychle, jak tyto chvíle přicházejí, tak se za chvíli rozplývají v rutině každodenního života.
Jakými zákony se štěstí řídí? Můžeme ovlivnit jeho příchod a jeho trvání?

Většinou se nám zdá, že se objevuje nečekaně, najednou, že ho přinesou různé události nebo lidé kolem nás nebo osud. A podobné události či stejný osud ho zase odnáší pryč. Jak je to ve skutečnosti? Najdeme odpovědi u moudrých filosofů starověku, kteří stejně jako my hledali cestu ke štěstí?
Tito velcí mudrci se nejprve snažili přijít na to, co je štěstí. Kdy se člověk cítí šťastný. Když je bohatý? Když je uznávaný ostatními? Když má moc? Když je obklopen milující rodinou? Toto jsou chvíle, kdy se můžeme cítit šťastní. Ale jsou závislé z velké části na vnějších okolnostech, které my nemůžeme ovlivnit. Někdo nás okrade, vezme nám naše bohatství a naše štěstí mizí. Nebo nám zemře ten, koho milujeme a kdo miloval nás, a opět se štěstí ztrácí. Uznání a pocty od ostatních jsou velmi pomíjivé, a s nimi i štěstí, které přinášejí.
Proto se filosofové více obraceli k nitru člověka a hledali pramen štěstí v něm. Např. Stoikové radili, aby se člověk neznepokojoval událostmi, které nemůže ovlivnit. Naopak aby v těch případech, kdy něco změnit může, jednal tak, aby tyto události dopadly co nejlépe.
Štěstí totiž má kořeny spíše v našem nitru, v naší spokojenosti sami se sebou, v naší odvaze řešit problémy, v naší lásce k ostatním lidem, díky které dokáže vytvářet harmonické vztahy kolem sebe. Co je to tedy štěstí? Pohleďme do svého nitra a tam najedeme pramen svého vlastního štěstí.
„Štěstí není otázkou osudu, ale otázkou volby.“

0 komentářů:

Blogger

Nová Akropolis

Datum

23.09.2010